EDUCA LA MIRADA

INSCRIPCIÓ TARDOR 2020

Inscripcions presencials i online a partir de dilluns 14 de setembre a les 16:30 h

DURADA

6 sessions / 9 h

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

MIRAR vol dir llegir bé tot el que se’ns mostra i FOTOGRAFIA vol dir escriure amb llum. La connexió de les dues ens ensenyarà a experssar-nos a través de les imatges.

Veure és un acte involuntari però mirar no ho és.

L’objectiu d’aquesta part del taller és aprendre a mirar “d’una altra manera” per després poder expressar mitjançant la fotografia. Com aprendre a mirar? Detenint-nos en el moviment constant, parar atenció en tot allò que ens envolta i descobrir un munt de coses i sensacions que ens passen desapercebudes en la nostra quotidianitat. Observar l’entorn amb uns altres ulls, reflexionar i decidir ens ajudarà a ser molt més creatius en tots els àmbits a més de fer l’autoreflexió de valorar molt més tot plegat.

La nostra visió està en contínua activitat i moviment, la mirada que li donem és el que transcendeix.
És per això que aquest taller va més enllà de la teoria, va a la part humana d’aquest art. La part on els alumnes arribaran a conèixer més la seva realitat i entendran i respectaran la dels altres.

Farem moltes pràctiques en aquest àmbit, sortides, exemples però sobretot es farà una posada en comú dels treballs realitzats.

LA FOTOGRAFÍA COM A MITJÀ D’EXPRESIÓ:

Tota imatge encarna una manera de mirar.

Aquesta part es farà simultàniament amb l’anterior.

Un cop hem observat, ens toca decidir què volem dir. O millor dit, què volem escriure amb llum!

Així com mirar és un acte voluntari, prémer el disparador de la càmera també ho és. Aprendrem a decidir quan, com, des de on, i perquè.

La finalitat és ajudar al desenvolupament personal i creatiu: en la percepció, expressió, reflexió i sobretot en la capacitat de creació. En el nivell de la creativitat, l’objectiu és que els alumnes arribin a identificar, treballar i posteriorment avaluar les seves capacitats creatives i la dels altres.

OBJECTIUS GENERALS:

· Aprendre a expressar emocions, sensacions e idees a través d’imatges.

· Observar l’entorn i la quotidianitat “amb uns altres ulls”.

· Reflexionar i planificar prèviament.

· Cultivar la imaginació i la sensibilitat .

· Afavorir l’autonomia personal a través de l’autocrítica i la col·laboració entre els alumnes.

· Identificar els diferents aspectes de la realitat i crear-ne de nous.

· Impulsar la participació tant individual com de grup.

· Analitzar imatges i reconèixer el seu llenguatge (descriptiu, subjectiu, inductiu…)

· Aconseguir la capacitat d’abstracció davant les situacions.

· Aprendre a ser crítics amb les pròpies produccions i les dels altres.

· Adquirir una actitud responsable i respectuosa de les seves feines.

METODOLOGIA:

Les classes es dividiran en 3 apartats:
– Explicació amb exemples participatius (individuals i grupals)
– Pràctica (sortides)
– Posada en comú dels treballs realitzats (cada setmana tindreu “deures” ☺)

EXEMPLES D’ACTIVITATS I EXERCICIS A REALITZAR PER TEMÀTICA:

Sensacions emocionals:
Esperança / Desesperança
Alegria / Tristesa
Amistat / Soledat
Tranquil·litat / Estrès…

Sensacions físiques:
Agradable / Repugnant
Ordre / Caos
Plenor / Buidor
Suavitat / Aspresa

Fer una imatge d’una frase / notícia de l’actualitat (reflexió, objectivitat…)

Fer 4 fotografies, totes amb una finalitat prèvia:
1 paisatge urbà i 1 detall del mateix paisatge
1 paisatge natural i 1 detall del mateix paisatge.
(geometries, observació de la quotidianitat, abstracció, …)

” El meu curt “Seqüència de 3 a 5 imatges màxim, explicar de manera efectiva un esdeveniment de qualsevol tipus. (simplificació, creativitat, expressió …)

Fotografies del mateix subjecte amb diferent il·luminació.

Activitats per aprendre a llegir les imatges.

“Només dispara si tens alguna cosa per explicar.” (Mary Ellen Mark)

PROFESSOR/A

Mercè Sellarés

PROTOCOL DE SEGURETAT COVID 19

La programació de tallers s’ha reduït tant en nombre com en la durada, per tal de respectar les indicacions sanitàries actuals, tenint en compte les temàtiques on no es pot garantir la distància de seguretat, així com els aforaments de les sales. També trobareu variacions horàries per no coincidir a l’entrada i la sortida.

Quan comencin els tallers, us demanem la vostra col·laboració per cuidar-nos seguint les següents mesures:

  • Obligatori ús de mascareta
  • Trobareu gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans a l’entrada del centre i a les sales
  • Porteu el vostre material
  • Manteniu les distàncies, respectant els llocs assignats
  • Sigueu puntuals a l’arribada i sortida dels tallers

Aquesta programació ha estat dissenyada pensant en tots els escenaris possibles respecte a la COVID19 i en cas d’un nou confinament es preveu la continuïtat no presencial depenent de les característiques de cada taller.

Horari del curs

De 19:30 - a 21:00
Dimecres 30 de setembre de 2020
De 19:30 - a 21:00
Dimecres 7 d'octubre de 2020
De 19:30 - a 21:00
Dimecres 14 d'octubre de 2020
De 19:30 - a 21:00
Dimecres 21 d'octubre de 2020
De 19:30 - a 21:00
Dimecres 28 d'octubre de 2020
DDe 19:30 - a 21:00
Dimecres 4 de novembre de 2020

Data d'inici

30 set. 2020

Horari

19:30 - 21:00

Preu

45 €

Més informació

Inscripció online

Dies de la setmana

Dimecres
Can Basté

Ubicació

Can Basté

Organitzador

Centre cívic Can Basté
Telèfon
+34 934 20 66 51
Email
info@canbaste.com
Web
www.canbaste.com
Inscripció online
QR Code

Top penis enhancement Pheochromocytoma erectile dysfunction What is male low libido Pills for sexual enhancement Obese penis Bl male enhancement Trimix injection ingredients Erectile dysfunction ipp Testis erectile dysfunction Instinct male enhancement china How to get an erection fast naturally Dr cons Top10 male enhancement oroducts Does horny goat work How to get more sexually active Over the counter male erection pills Female libdo Clover pills Star buster male enhancement pills Erectile dysfunction treatment naturally New erectile dysfunction drugs Drug chat rooms Raising libido Coral erectile dysfunction Taking too much extenze Buy ed pills canada Erectile dysfunction titan Cause of causes Low libido wife never had any sex drive Pure romance sexual health matters Best herbal sex pills Improving erection naturally Pills that make you hard How do u make ur dick bigger How to get your dick longer