EXPERIMENTACÓ PLÀSTICA I CREATIVA

INSCRIPCIÓ TARDOR 2020

Inscripcions presencials i online a partir del dilluns 14 de setembre a les 16.30 h

DURADA DEL CURS

7 sessions / 10.5 h

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Este taller propone a las/los participantes romper con los tópicos y ofrece un espacio de experimentación plástica i reflexión a través de ejercicios teórico-prácticos con materiales diverso.
Durante las sesiones se trabajará el uso de la línea, las manchas, la abstracción, la superposición de planos, la luz, la sombras y el volumen, composiciones artísticas con elementos naturales, la descontextualización de objetos, la búsqueda de materiales, el intercambio y un proyecto final a partir de las posibilidades creativas de materiales cotidianos como: estambre, papel china, tierra, piedras, ramas, papel WC y materiales encontrados.

CALENDARIZACIÓN SESIONES:
1. Introducción del taller y presentación. Ejercicios teórico-prácticos de línea y sus posibilidades creativas a partir de Estambre (cinta de carrocero).
2. Ejercicios teórico-prácticos: manchas, abstracción y superposiciones de planos con papel de china.
3. Ejercicios teórico-prácticos: luz, sombra y volumen con Papel WC.
4. Ejercicios teórico-prácticos: Arte y naturaleza- Excursión a un parque o zona con naturaleza y realización de composiciones con materiales naturales (ramas, ojos, piñas, piedras, tierra, etc.)
5. Ejercicios teórico-prácticos: Descontextualización de objetos utilizando el material encontrado durante la excursión de la sesión anterior.
6. Salida en busca de nuevos materiales para la creación (mercería)
7. Experimentación con materiales encontrados
8. Experimentación intercambio de materiales entre participantes del taller.
9. Creación de una pieza final.

PROFESSOR

Agustín Santoyo

PROTOCOL DE SEGURETAT COVID 19

La programació de tallers s’ha reduït tant en nombre com en la durada, per tal de respectar les indicacions sanitàries actuals, tenint en compte les temàtiques on no es pot garantir la distància de seguretat, així com els aforaments de les sales. També trobareu variacions horàries per no coincidir a l’entrada i la sortida.

Quan comencin els tallers, us demanem la vostra col·laboració per cuidar-nos seguint les següents mesures:

  • Obligatori ús de mascareta
  • Trobareu gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans a l’entrada del centre i a les sales
  • Porteu el vostre material
  • Manteniu les distàncies, respectant els llocs assignats
  • Sigueu puntuals a l’arribada i sortida dels tallers

Aquesta programació ha estat dissenyada pensant en tots els escenaris possibles respecte a la COVID19 i en cas d’un nou confinament es preveu la continuïtat no presencial depenent de les característiques de cada taller.

Horari del curs

De 10:30 - a 12:00
Dimarts 29 de setembre de 2020
De 10:30 - a 12:00
Dimarts 6 d'octubre de 2020
De 10:30 - a 12:00
Dimarts 13 d'octubre de 2020
De 10:30 - a 12:00
Dimarts 20 d'octubre de 2020
De 10:30 - a 12:00
Dimarts 27 d'octubre de 2020
De 10:30 - a 12:00
Dimarts 3 de novembre de 2020
De 10:30 - a 12:00
Dimarts 10 de novembre de 2020

Data d'inici

29 set. 2020

Horari

10:30 - 12:00

Preu

35,70 €

Més informació

INSCRIPCIÓ ONLINE

Dies de la setmana

Dimarts
Can Basté

Ubicació

Can Basté
INSCRIPCIÓ ONLINE
QR Code

Top penis enhancement Pheochromocytoma erectile dysfunction What is male low libido Pills for sexual enhancement Obese penis Bl male enhancement Trimix injection ingredients Erectile dysfunction ipp Testis erectile dysfunction Instinct male enhancement china How to get an erection fast naturally Dr cons Top10 male enhancement oroducts Does horny goat work How to get more sexually active Over the counter male erection pills Female libdo Clover pills Star buster male enhancement pills Erectile dysfunction treatment naturally New erectile dysfunction drugs Drug chat rooms Raising libido Coral erectile dysfunction Taking too much extenze Buy ed pills canada Erectile dysfunction titan Cause of causes Low libido wife never had any sex drive Pure romance sexual health matters Best herbal sex pills Improving erection naturally Pills that make you hard How do u make ur dick bigger How to get your dick longer