INICIACIÓ A LIGHTROOM – ONLINE

INSCRIPCIÓ TARDOR 2020

Inscripcions presencials i online a partir de dilluns 14 de setembre a les 16:30 h

DURADA

8 sessions / 16 h

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

L’Adobe Photoshop LIGHTROOM és un programa dissenyat per als fotògrafs, tant aficionats com a professionals, que permet revelar les imatges d’una manera senzilla i ràpida i a més a més classificar les imatges per a poder-les trobar ràpidament quan es necessitin.

Fins fa poc els fotògrafs treballàvem amb programes tipus Photoshop per a retocar i millorar les imatges, tant fetes amb format RAW com amb format JPG.

Des de que han aparegut programes com el Lightroom, el Photoshop només s’usa per a funcions esporàdiques, ja que és molt més lent i complicat de treballar, el Lightroom està destinat als fotògrafs i per tant tenim només les funcions que necessitem, i aquestes estan disposades de tal manera per a seguir un flux de treball idoni, tant a nivell de rapidesa com de qualitat. Un gran avantatge del Lightroom és que no modifica les imatges i per tant sempre podem tornar a la imatge original per a començar de nou amb el revelat sense haver de duplicar-les.

A part del retoc d’imatges el Lightroom té un motor de cerca de les metadades incorporades en les imatges per a poder-les classificar i buscar ràpidament.

De cara al fotògraf aficionat el Lightroom és molt pràctic per a fer la tria de les imatges d’un viatge i preparar-les amb poc temps per a passar-les als amics i familiars o per a crear ràpidament una web i penjar-la directament des del mateix programa.

El curs està destinat tant a professionals com a aficionats que tenen la necessitat de revelar i classificar les imatges.

El temari base sobre el qual s’organitzarà el curs és el següent:

– Presentació Lightroom, el que ofereix

– Conceptes previs i configuració inicial

– Tipus de fitxers d’imatges

– Metadades

– Perfils de color, Espais de Color, Profunditat de color

– Percepció de l’ull i condicions a quan es treballa amb imatges

– Organització de la zona de treball Flux de treball L’estructura d’Adobe Photoshop Lightroom

– Els Catàlegs

– Organització en Lightroom i en DD, visió general

– Importar i Reanomenar

– Exportar i mòduls de sortida

– Interfície en general (mòduls, barres i panells i altres visualitzacions) La Biblioteca

– Funcions i visualitzacions de la Biblioteca

– Els Panells i les barres

– Personalització de la informació de les imatges

– Com seleccionar (Banderes, estrelles i colors, i comparació entre imatges)

– Significat de les icones en les miniatures Classificació de les fotos

– Paraules Clau i Metadades

– Col•leccions i Col•lecció Ràpida

– Buscar i filtratge d’imatges Revelat

– Histograma, com llegir-lo

– Equilibri de Blancs

– Les funcions bàsiques (revelat bàsic i detall)

– Funcions avançades (ulls rojos, eliminar motes de pols, reenquadrar, filtre degradat, pinzell d’ajustament, etc…)

– Mostrar els altres ajustaments

– Copiar i sincronitzar revelats per a revelar per lots

– Historial del revelat Vídeo

– Els formats de vídeo admeses

– Els vídeos en la biblioteca

– Com fer un revelat ràpid a un vídeo Edició en Photoshop i altres programes exportació de fotos

– Per a que serveix exportar

– Creació de models d’exportació

– Exportació dels vídeos projecció, impressió, web i llibre (informació del que fa cada funció)

QUÈ CAL PORTAR

Portàtil i programa instal·lat (mínim LR 3), lampareta usb

PROTOCOL DE SEGURETAT COVID 19

La programació de tallers s’ha reduït tant en nombre com en la durada, per tal de respectar les indicacions sanitàries actuals, tenint en compte les temàtiques on no es pot garantir la distància de seguretat, així com els aforaments de les sales. També trobareu variacions horàries per no coincidir a l’entrada i la sortida.

Quan comencin els tallers, us demanem la vostra col·laboració per cuidar-nos seguint les següents mesures:

  • Obligatori ús de mascareta
  • Trobareu gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans a l’entrada del centre i a les sales
  • Porteu el vostre material
  • Manteniu les distàncies, respectant els llocs assignats
  • Sigueu puntuals a l’arribada i sortida dels tallers

Aquesta programació ha estat dissenyada pensant en tots els escenaris possibles respecte a la COVID19 i en cas d’un nou confinament es preveu la continuïtat no presencial depenent de les característiques de cada taller.

PROFESSOR/A

Ramon Cugat

Horari del curs

De 19:15 - a 21:15
Dijous 1 d'octubre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 8 d'octubre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 15 d'octubre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 22 d'octubre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 29 d'octubre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 5 de novembre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 12 de novembre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 19 de novembre de 2020
De 19:15 - a 21:15
Dijous 26 de novembre de 2020

Data d'inici

01 oct. 2020

Horari

19:15 - 21:15

Preu

90 €

Més informació

Inscripció online

Dies de la setmana

Dijous

Organitzador

Centre cívic Can Basté
Telèfon
+34 934 20 66 51
Email
info@canbaste.com
Web
www.canbaste.com
Inscripció online
QR Code

Top penis enhancement Pheochromocytoma erectile dysfunction What is male low libido Pills for sexual enhancement Obese penis Bl male enhancement Trimix injection ingredients Erectile dysfunction ipp Testis erectile dysfunction Instinct male enhancement china How to get an erection fast naturally Dr cons Top10 male enhancement oroducts Does horny goat work How to get more sexually active Over the counter male erection pills Female libdo Clover pills Star buster male enhancement pills Erectile dysfunction treatment naturally New erectile dysfunction drugs Drug chat rooms Raising libido Coral erectile dysfunction Taking too much extenze Buy ed pills canada Erectile dysfunction titan Cause of causes Low libido wife never had any sex drive Pure romance sexual health matters Best herbal sex pills Improving erection naturally Pills that make you hard How do u make ur dick bigger How to get your dick longer