MEMÒRIA

INSCRIPCIÓ TARDOR 2020

Inscripcions presencials i online a partir del dimarts 15 de setembre a les 9.30 h.

DURADA DEL CURS

 7 sessions / 10.5 h

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El taller estaria destinat a desenvolupar estratègies i aprendre tècniques que permetin obtenir millors rendiments en àrees com la memòria, la capacitat d’atenció, organitzativa, de resolució de problemes, etc. El present taller està destinat principalment a persones de la tercera edat però també pot aprofitar-ho tota aquella persona que crea que ha de millorar la seva capacitat de memòria.

QUÈ CAL PORTAR

Una llibreta i un bolígraf o llapissera

PROFESSORA

Fernando Aranciva

Horari del curs

De 10.15 - a 11.45 h
Divendres 2 d'octubre de 2020
De 10.15 - a 11.45 h
Divendres 9 d'octubre de 2020
De 10.15 - a 11.45 h
Divendres 16 d'octubre de 2020
De 10.15 - a 11.45 h
Divendres 23 d'octubre de 2020
De 10.15 - a 11.45 h
Divendres 30 d'octubre de 2020
De 10.15 - a 11.45 h
Divendres 6 de novembre de 2020
De 10.15 - a 11.45 h
Divendres 13 de novembre de 2020

Data d'inici

02 oct. 2020

Horari

10:15 - 11:45

Preu

35,70 €

Més informació

Inscripció online

Dies de la setmana

Divendres
Can Basté

Ubicació

Can Basté

Organitzador

Centre cívic Can Basté
Telèfon
+34 934 20 66 51
Email
info@canbaste.com
Web
www.canbaste.com
Inscripció online
QR Code

Top penis enhancement Pheochromocytoma erectile dysfunction What is male low libido Pills for sexual enhancement Obese penis Bl male enhancement Trimix injection ingredients Erectile dysfunction ipp Testis erectile dysfunction Instinct male enhancement china How to get an erection fast naturally Dr cons Top10 male enhancement oroducts Does horny goat work How to get more sexually active Over the counter male erection pills Female libdo Clover pills Star buster male enhancement pills Erectile dysfunction treatment naturally New erectile dysfunction drugs Drug chat rooms Raising libido Coral erectile dysfunction Taking too much extenze Buy ed pills canada Erectile dysfunction titan Cause of causes Low libido wife never had any sex drive Pure romance sexual health matters Best herbal sex pills Improving erection naturally Pills that make you hard How do u make ur dick bigger How to get your dick longer