FANZINE I AUTOPUBLICACIÓ

INSCRIPCIÓ TARDOR 2020

Inscripcions presencials i online a partir de dilluns 14 de setembre a les 16:30 h

DURADA

6 sessions / 9 h

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

Taller destinat a l’aprenentatge de coneixements de maquetació mitjançant programes d’edició digital, coneixent tot el procés necessari per poder preparar els nostres arxius amb èxit. Aquest és un taller pràctic, amb l’objectiu d’assimilar un flux de treball eficient en el nostre dia a dia. Les sessions començaran amb una part teòrica de conceptes bàsics, prenent consciència del que volem fer, i acabarem amb el nostre arxiu exportat a PDF, llest per dur a impremta!

Objectius
• Assimilar un flux de treball per a dur a terme la teva pròpia autoedició impresa
• Aprendre a utilitzar programes d’edició i maquetació
• Conèixer les eines per poder prendre decisions prèvies en la nostra autoedició: format, modes
de color, marges, resolució…
• Obtenir coneixements bàsics d’aspectes tècnics relacionats amb la preparació d’arxius (ArtsFinals) i evitar errors inesperats

Sessió 1 (29 Set.) Presentació, classe teòrica i desenvolupament de l’exercici: “Fem un desplegable!”
En aquesta sessió explicarem aspectes més tècnics en relació amb els formats d’impressió, tipus d’impressora i enquadernació; i conceptes tècnics com la sang, els marges, RGB i CMYK, etc. Per altra banda, farem l’exercici “Fem un desplegable!”, on ens adonarem de la importància de crear una maqueta prèvia en tots els nostres treballs.

Sessió 2 (6 Oct.) Anàlisis de treballs anteriors, proves de colors i primer contacte amb el programa d’edició i maquetació.
En aquesta sessió revisarem el treball fet a la classe anterior imprès per veure quins són els errors més comuns i com podem evitar-los. A més, prepararem una prova de color amb fotografies portades pels alumnes.

Sessió 3 (13 Oct.) Aprenentatge del programa d’edició i maquetació
Dedicarem tota la sessió a conèixer bé totes les opcions que tenim amb el programa, amb exercicis pràctics.

Sessió 4 (20 Oct.) Aprenentatge del programa d’edició i maquetació
Dedicarem tota la sessió a conèixer bé totes les opcions que tenim amb el programa, amb exercicis pràctics.

Sessió 5 (27 Oct.) Crear el meu treball editat amb el programa
En aquesta sessió cadascú treballarà una proposta pròpia, creant l’arxiu des de zero, aplicant tot l’après durant el curs.

Sessió 6 (3 nov.) Preparar Arts Finals
L’última sessió revisarem tots els arxius i els exportarem correctament per tal d’enviar-los a impremta.

QUÈ CAL PORTAR

Ordinador portàtil propi
Programes d’edició instal·lats (Adobe inDesign o Scribus, Adobe Illustrator o Inkscape, Adobe Photoshop o GIMP).

PROTOCOL DE SEGURETAT COVID 19

La programació de tallers s’ha reduït tant en nombre com en la durada, per tal de respectar les indicacions sanitàries actuals, tenint en compte les temàtiques on no es pot garantir la distància de seguretat, així com els aforaments de les sales. També trobareu variacions horàries per no coincidir a l’entrada i la sortida.

Quan comencin els tallers, us demanem la vostra col·laboració per cuidar-nos seguint les següents mesures:

  • Obligatori ús de mascareta
  • Trobareu gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans a l’entrada del centre i a les sales
  • Porteu el vostre material
  • Manteniu les distàncies, respectant els llocs assignats
  • Sigueu puntuals a l’arribada i sortida dels tallers

Aquesta programació ha estat dissenyada pensant en tots els escenaris possibles respecte a la COVID19 i en cas d’un nou confinament es preveu la continuïtat no presencial depenent de les característiques de cada taller.

PROFESSOR/A

Laura Solano

Horari del curs

De 19:45 - a 21:15
Dimarts 29 de setembre 2020
De 19:45 - a 21:15
Dimarts 6 d'octubre 2020
De 19:45 - a 21:15
Dimarts 13 d'octubre 2020
De 19:45 - a 21:15
Dimarts 20 d'octubre 2020
De 19:45 - a 21:15
Dimarts 27 d'octubre 2020
De 19:45 - a 21:15
Dimarts 3 de novembre 2020

Data d'inici

29 set. 2020

Horari

19:45 - 21:15

Preu

45 €

Més informació

INSCRIPCIÓ ONLINE

Dies de la setmana

Dimarts
Can Basté

Ubicació

Can Basté

Organitzador

Centre cívic Can Basté
Telèfon
+34 934 20 66 51
Email
info@canbaste.com
Web
www.canbaste.com
INSCRIPCIÓ ONLINE
QR Code

Top penis enhancement Pheochromocytoma erectile dysfunction What is male low libido Pills for sexual enhancement Obese penis Bl male enhancement Trimix injection ingredients Erectile dysfunction ipp Testis erectile dysfunction Instinct male enhancement china How to get an erection fast naturally Dr cons Top10 male enhancement oroducts Does horny goat work How to get more sexually active Over the counter male erection pills Female libdo Clover pills Star buster male enhancement pills Erectile dysfunction treatment naturally New erectile dysfunction drugs Drug chat rooms Raising libido Coral erectile dysfunction Taking too much extenze Buy ed pills canada Erectile dysfunction titan Cause of causes Low libido wife never had any sex drive Pure romance sexual health matters Best herbal sex pills Improving erection naturally Pills that make you hard How do u make ur dick bigger How to get your dick longer