Tigancă Vrăjitoare

PROJECTE

Silvia Prió

Tigancă Vrăjitoare

“Si la nostra ment admetés un tipus de realitat on la màgia existís, correria el risc de perdre l’imperi que la seva raó ha construït maó a maó.”

FINALISTES