Vosté no es aquí

EXPOSICIÓ · Sala Vestíbul

Fins al 31/01/21

Taller Fast Book amb Ricardo Cases

FastBook consisteix a elaborar col·lectivament una publicació en tres dies.

Un grup d’alumnes de tallers fotogràfics de Can Basté formen un col·lectiu circumstancial per a realitzar un retrat espontani i emocionant d’un lloc. Després d’una presentació del taller i una revisió de les personalitats fotogràfiques de cada assistent s’encomanaran tasques específiques que permetran que aquest monstre de múltiples caps produeixi una nova publicació el contingut i la forma de la qual (disseny) dependrà en bona part de les decisions del grup.

Comptant amb la col·laboració de Jordi Oms, dissenyador local, per a ajudar a conceptualitzar, maquetar i dissenyar la publicació resultant.

El taller no es dóna per conclòs fins a imprimir un exemplar en paper.

L’objectiu del taller és compartir dels processos creatius habituals del fotògraf, des del plantejament o la presa fotogràfica, fins a l’edició d’imatges, el disseny i la publicació d’un llibre.

@ricardo_cases

EXPOSICIONS