10:40 h Aftersun

Pol Viladoms

Proposta que ens convida a viatjar per múltiples ruïnes recreatives i paradisos artificials a través de records, absències i nostàlgies. Una mirada subjectiva que exerceix de testimoniatge, alimentant la idea d’un present fugaç i d’un passat difús que hem perdut per sempre.

Propuesta que nos invita a viajar por múltiples ruinas recreativas y paraísos artificiales a través de recuerdos, ausencias y nostalgias. Una mirada subjetiva que ejerce de testimonio, alimentando la idea de un presente fugaz y de un pasado difuso que hemos perdido para siempre.