POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLITICA DE PRIVACITAT – TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Data de l’ elaboració de la present política de privacitat: 18/09/2018

TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC) (d’ara endavant el propietari del lloc web), d’acord amb les recomanacions establertes per l’ Agencia Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes d’àmbit autonòmic com l’Agencia Catalana de Protecció de Dades en relació amb recollir el dret d’informació a Vostè com a usuari (titular de dades), ha elaborat una nova política de privacitat:

 POLITICA DE PRIVACITAT

1.1 Responsable del Tractament

Estimat Usuari, el responsable de tractament i recollida de dades a través del present lloc web serà l’entitat.

Així doncs, tingui en compte que quan Vostè entra (navega) i es relaciona a través de la present pàgina web ho està fent amb TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC)

Denominació: TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC)

C.I.F.: G63695381

Domicili: C/ Passeig de Fabra i Puig, 274-276, 08031, Barcelona.

Email: proteccio_dades@canbaste.com

1.2 Finalitat del tractament de les dades

En aquest punt presentem una descripció de les finalitats del tractament de les dades que poden donar-se/recollir-se en el present lloc web, associades als fitxers que tracta TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC)

Fitxer: Usuaris web (contactes)

Finalitat: Navegació (cookies)

Observacions: Associades a un formulari web

[iLi preguem, en la seva qualitat d’usuari/titular de dades que abans d’acceptar la política de privacitat (clicar la casella d’acceptació) o consentiment per a tractament de dades, realitzi un apropament a la informació bàsica amb caràcter general, i de forma específica a la present taula on es determina  la finalitat d’us de les dades que Vostè ens proporciona i el fitxer o fitxers on es pugin integrar les mateixes (dades).]

 

1.3 Terminis o criteris de conservació de les dades

 Al present punt es presenta la informació relacionada amb la finalitat de tractament de dades que puguin donar-se a través del present lloc web. Establir que TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC), pot tractar més fitxers, però aquí nomes s’expliquen els que tenen impacte amb les dades tractades en el lloc web.

Fitxers: Usuaris web (contactes)

Termini de conservació: Les dades de contacte es conservaran de forma indefinida mentre que no hi hagi sol·licitud d’oposició o cancel·lació per part del titular de les dades.

[iEl manteniment del termini de les dades s’estableix en base a un criteri propi de TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC), associat a la finalitat d’ús d’aquestes dades, criteris establerts per una base jurídica que obliga al seu manteniment a TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC) (una altre llei que exigeix el seu manteniment) i altres associats informes estadístics o històrics que poden ser d’interès per a TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC), a nivell estratègic o gerencial].

1.4 Destinataris” (de cessions o transferències)

 Fitxers: Usuaris web

Cessionaris amb caràcter general: Organismes públics competents per a la sol·licitud derivat que la mateixa, d’ acord al marc normatiu, no es necessari el consentiment de los dades.

1.5 Transferències Internacionals de Dades

En aquest moment TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC), en la seva qualitat de responsable de fitxer/dades, no realitza cessió o transferències de dades a tercers (altres empreses) situats en un estat diferent de la Unió Europea.

1.6 Drets dels titulars de dades (de les persones interessades)

Amb l’ objecte de donar abast a un dels aspectes fonamentals de l’actual i del futur marc normatiu (d’ aplicació al maig de 2018), com es el dels drets atribuïts a les persones físiques (titulars de dades), posem al seu coneixement un email, protecció_dades@canbaste.com per tal que pugui sol·licitar-nos, si així ho estima oportú, un formulari per exercir els drets que a continuació es referencien:

  1. Accés

[i Nota: El dret d’ accés es el que te un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent en poder conèixer la informació que la societat te de Vostè.]

  1. Rectificació

[i Nota: El dret de rectificació es el que te un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent a rectificar aquella informació/dades que la societat te d’ un titular de dades, por exemple Vostè, i no es troba actualitzada o adequada a la realitat del titular de dades o sigui errònia.]

  1. Cancel·lació

[i Nota: El dret de cancel·lació es aquell dret a sol·licitar que les dades siguin esborrades quan ja no siguin necessàries o si el tractament es il·lícit]

  1. Oposició al seu tractament

[i Nota: El dret d’oposició es el que te un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent en oposar-se a l’ús d’aquella informació/dades que la societat te de Vostè, i Vostè no vol que es continuí fent ús de la mateixa (informació/dades) per a determinades finalitats específiques, per exemple no rebre informació comercial.]

  1. Supressió

[i Nota: El dret de supressió es el que te un titular de dades, com pot ser el seu cas, consistent a suprimir aquella informació/dades que la societat te de Vostè mateix, i que Vostè no vol que es sigui fent ús de la mateixa (informació/dades), emparada en supòsits legals.]

  1. Portabilitat de les seves dades

[i Nota: El dret a rebre les dades personals en un format de lectura mecànica i enviar-los a un altre responsable de tractament.

 

  1. Sol·licitar la Limitació del tractament

[i Nota: Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en determinats casos]

 

 1.7 Font de les dades (origen)

Amb caràcter general les dades, a través del present lloc web, son obtingudes:

  • Del propi interessat

[*Nota: Les dades proporcionades per un titular (usuari web), Vostè, en qualsevol dels formularis o procediments de recollida de dades establerts per a tal efecte en el lloc web, seran els seus propis, no havent de realitzar, amb caràcter general en processos de registre dades de tercers, excepte que tingui capacitat de representació o autorització expressa].

 

1.8 Formularis de recollida de dades

Amb caràcter general, en el lloc web podem trobar els següents formularis per a la recollida de dades:

Tipus: Formulari de contacte

Finalitat: Contactar amb TURÓ ACCIÓ SOCIOCULTURAL (TASC) per a sol·licitar informació

Cessionaris: No està prevista la cessió de dades a tercers

Observacions: Només es sol·licitaran dades de contacte (email, nom, telèfon)