13:20 h Caniche apricot

Laura Leal Aparicio

“Caniche apricot” reflexiona sobre la complexitat de la identitat individual a través de persones que comparteixen la particularitat d’haver triat la mateixa raça i color de mascota; caniches de color préssec.

Es tracta d’una col·lecció de retrats en el lloc de residència del nucli familiar del qual formen part aquests animals i els seus amos.

“Caniche apricot” reflexiona sobre la complejidad de la identidad individual a través de personas que comparten la particularidad de haber escogido la misma raza y color de mascota; caniches de color melocotón.

Se trata de una colección de retratos en el lugar de residencia del núcleo familiar del que forman parte estos animales y sus dueños.