12:40 h KISS

Marina Bobo

El treball reflexiona entorn de la degeneració de la passió a través de la cerca i recopilació de retallades d’imatges trobades en xarxes socials, entrevistes i mitjans de comunicació, de gent besant-se. Aquestes fotografies mostren a persones que posteriorment van ser assassinades per qui les està besant.

El trabajo reflexiona en torno a la degeneración de la pasión a través de la búsqueda y recopilación de recortes de imágenes encontradas en redes sociales, entrevistas y medios de comunicación, de gente besándose. Estas fotografías muestran a personas que posteriormente fueron asesinadas por quien las está besando.