13:00 h Món Fort

Marta Fernández

Món Fort és una publicació d’imatge i text que explora les limitacions d’un paradigma actual, d’una manera intimista i des de l’autoficció.

Mundo Fuerte es una publicación de imagen y texto que explora las limitaciones de un paradigma actual, de una manera intimista y desde la autoficción.