Inauguració dimarts 22-11-2022 / fins el 4-02-2023

Sala Cava

El Graffiti és un moviment urbà nascut als anys setanta a Nova York, als Estats Units. Van ser anys en què els joves sortien als carrers a escriure els seus noms a la ciutat, cada vegada millor i millor, amb l’objectiu de demostrar la seva existència en un món que el negava a través de mecanismes econòmics i socials.

En aquest context, podem considerar el grafit com un exercici per a l’exaltació de l’ego, molt similar al mecanisme que contínuament podem veure avui en les xarxes socials o dins dels cànons de la publicitat moderna.

Aquest treball tracta de descriure el grafit com una metàfora de la competència del jo, ja sigui individual o col·lectiva, o fent referència a empreses o persones anònimes, i alhora bregar amb la pertorbació visual i sonora a la ciutat desencadenada per la batalla contínua per l’autoafirmació dels altres.

El 1930, el fotògraf Brassaï va desenvolupar un treball amb el mateix títol, Graffiti. En aquesta ocasió, Brassaï va fer una cerca de la part inconscient d’un període històric específic, fent-lo emergir a través del que va veure als carrers i a les parets. Graffiti parteix d’aquesta mateixa dinàmica per agregar després la part superficial i estètica que se superposa a tot el que és propi a l’essència de l’humà.

Graffiti es un movimiento urbano nacido en los años 70 en Nueva York, en los Estados Unidos. Fueron años en que los jóvenes salían a las calles a escribir sus nombres en la ciudad, cada vez mejor y mejor, con el objetivo de demostrar su existencia en un mundo que lo negaba a través de mecanismos económicos y sociales.

Por lo tanto, podemos considerar el graffiti como un ejercicio para la exaltación del ego, muy similar al mecanismo que continuamente podemos ver hoy en las redes sociales o dentro de los cánones de la publicidad moderna.

Con este proyecto, mi objetivo es describir el graffiti como una metáfora de la competencia del yo, ya sea individual o colectiva, o haciendo referencia a empresas o personas anónimas; Quiero lidiar con la perturbación visual y sonora en la ciudad desencadenada por la batalla continua por la autoafirmación de los demás.En 1930, el fotógrafo Brassaï desarrolló un proyecto con el mismo título, Graffiti. Desde mi punto de vista, Brassaï hizo una búsqueda de la parte inconsciente de un período histórico específico, haciéndolo emerger a través de lo que vio en las calles y en las paredes. Quiero partir de esta misma dinámica, y luego agregarle la parte superficial y estética que se superpone a todo lo que es propio a la esencia de lo humano.”