21:00 h Autòpsia del control

Marina Giraldos i López

Els estaments de poder, articulats per les empreses i institucions, en relació amb la política i els diners, sempre han procurat establir relacions de poder vertical per tal de tenir la població sota control. Sabem com s’interconnecten els nostres telèfons? Què hi ha dins? Internet, juntament amb la vigilància i el control que l’acompanyen, és probablement l’ent més gran que ha creat l’ésser humà i no l’entenem per què no tenim les eines per poder arribar a imaginar el seu abast. No disposem d’un imaginari visual de com és, quines formes té o com s’organitza.

Los estamentos de poder, articulados por las empresas e instituciones, en relación con la política y el dinero, siempre han procurado establecer relaciones de poder vertical para tener la población bajo control. ¿Sabemos cómo se interconectan nuestros teléfonos? ¿Qué hay dentro? Internet, junto con la vigilancia y el control que lo acompañan, es probablemente el ente más grande que ha creado el ser humano y no lo entendemos por qué no tenemos las herramientas para poder llegar a imaginar su alcance. No disponemos de un imaginario visual de cómo es, qué formas tiene o como se organiza.