16:50 h Simplemente cortando

Ivette Blaya

Simplemente cortando, reflexiona sobre la tensió i els desacords que sorgeixen durant l’etapa infantil entre el cos patern que s’imposa i el cos vulnerable que ha d’acatar i obeir. La figura del bonsai adquireix un rol catalitzador, que permet enllaçar les circumstàncies biogràfiques particulars amb la forma en què s’estructura la nostra societat.

Simplemente Cortando reflexiona acerca de la tensión y los desencuentros que surgen durante la etapa infantil entre el cuerpo paterno que se impone y el cuerpo vulnerable que debe acatar y obedecer. La figura del bonsái adquiere un rol catalizador, que permite enlazar las circunstancias biográficas particulares con la forma en que se estructura nuestra sociedad.