18:50 h Habitar el cos, evitar la imatge

Anna Fàbrega Font

Habitar el cos, evitar la imatge, planteja una sèrie d’exercicis per escenificar un possible diàleg entre imatge i cos. Aquesta trobada, representada per la fotografia (per excel·lència l’art de la imatge) i la dansa (l’art del moviment), serveix per evidenciar que hi ha permanentment alguna cosa que se sostrau a la percepció, que fuig de ser capturada.

Habitar el cos, evitar la imatge plantea una serie de ejercicios para escenificar un posible diálogo entre imagen y cuerpo. Este encuentro, representada por la fotografía (por excelencia el arte de la imagen) y la danza (el arte del movimiento), sirve para evidenciar que hay permanentemente algo que se sustrae a la percepción, que huye de ser capturada.