19:10 h Hábitat

Gerard Bosch

Hábitat explora el territori conformat pel riu Besòs a través de les tensions, contrastos i dissonàncies que configuren un paisatge tant quotidià com complex, amb un especial interès en el vincle entre identitat, territori i l’acte d’habitar. Més que establir una narració unívoca suggereix una imatge fragmentada i incompleta, traçant un mapa que em permet transitar des de la incomprensió d’un territori a un espai imaginat, generant un diàleg obert a diversos significats.

Hábitat explora el territorio conformado por el río Besòs a través de las tensiones, contrastes y disonancias que configuran un paisaje tan cotidiano como complejo, con un especial interés en el vínculo entre identidad, territorio y el acto de habitar. Más que establecer una narración unívoca sugiere una imagen fragmentada e incompleta, trazando un mapa que me permite transitar desde la incomprensión de un territorio a un espacio imaginado, generando un diálogo abierto a diversos significados.