18:30 h Un hilo de piedras

Joel Jiménez Jara

“Un hilo de piedras” proposa reflexionar sobre les dinàmiques socials, històriques i simbòliques que afecten les colònies tèxtils situades a través del riu Llobregat. En l’encreuament entre documental i ficció, el projecte explora l’anacronisme de les colònies i les cicatrius de poder, control i classe que prevalen com a símbols transactius que tensen la relació entre el passat i el present.

“Un hilo de piedras” propone reflexionar sobre las dinámicas sociales, históricas y simbólicas que afectan a las colonias textiles ubicadas a través del río Llobregat. En el cruce entre documental y ficción, el proyecto explora el anacronismo de las colonias y las cicatrices de poder, control y clase que prevalecen como símbolos transactivos que tensionan la relación entre el pasado y el presente.