ENCARNADOS

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA  // Sala Cava

ENCARNADOS

Tono Arias

Encarnats, posseïts. Menjadors de carn, famolencs, lliures. L’encarnat com a color per a ressaltar entre la multitud, que ens porta en un viatge temporal per a transformar-nos i viure una altra realitat, més enllà d’una dimensió subjectiva o plana. Incitar el pensament, provocar les relacions amb una acció que se sosté en una freqüència transgressora, amb un punt de vista fictici on no es revela el real sinó el contrari. On està, llavors, el real? es pregunta Tono Arias en un incansable esforç per treballar -sempre- des d’una posició que li permeti interrogar-se davant el món. La construcció d’un particular relat visual sobre la forma i el color li porta a petites seqüències, narracions breus, haikus imaginaris. Un discurs obert a la interpretació de l’espectador. Fotografies al marge de l’explícit que intenten atreure, murmurar. Imatges imprevisibles que vibren en un camp magnètic entre la mirada i el món.
Encarnados, poseídos. Comedores de carne, hambrientos, libres. El encarnado como color para resaltar entre la multitud, que nos lleva en un viaje temporal para transformarnos y vivir otra realidad, más allá de una dimensión subjetiva o plana. Incitar el pensamiento, provocar las relaciones con una acción que se sostiene en una frecuencia transgresora, con un punto de vista ficticio donde no se desvela lo real sino lo contrario. ¿Dónde está, entonces, lo real? se pregunta Tono Arias en un incansable esfuerzo por trabajar -siempre- desde una posición que le permita interrogarse ante el mundo. La construcción de un particular relato visual sobre la forma y el color le lleva a pequeñas secuencias, narraciones breves, haikus imaginarios. Un discurso abierto a la interpretación del espectador. Fotografías al margen de lo explícito que intentan atraer, murmurar. Imágenes imprevisibles que vibran en un campo magnético entre la mirada y el mundo.