YE ORBAYU – Cía. Les Vaques

CIRC A LA PLAÇA!
Dilluns 12 d’octubre de 2020, a les 12 h. // PLAÇA CAN BASTÉ

Un espectacle de Circ Rural Trash … Un parell d’homes madurs i contundents al costat d’un músic polivalent creen una peça desequilibrada, grotesca, una dansa desacompassada de bèsties desolades, un duo de clowns desfasats tractant de seduir, i seduir a … fent equilibris sense parany, sobre taules, cadires i ampolles de cava. Un espectacle de moviment i circ rural trash

Per a tots els públics – AFORAMENT LIMITAT

 

Reserva cadira

 

Per gaudir d’aquesta activitat, caldrà respectar totes les mesures de seguretat sanitàries.

Data d'inici

12 oct. 2020

Horari

12:00

Més informació

RESERVA CADIRA

Dies de la setmana

Dilluns

Ubicació

PLAÇA CAN BASTÉ
Barcelona Districte Cultural

Organitzador

Barcelona Districte Cultural
Web
https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca
RESERVA CADIRA
QR Code

Top penis enhancement Pheochromocytoma erectile dysfunction What is male low libido Pills for sexual enhancement Obese penis Bl male enhancement Trimix injection ingredients Erectile dysfunction ipp Testis erectile dysfunction Instinct male enhancement china How to get an erection fast naturally Dr cons Top10 male enhancement oroducts Does horny goat work How to get more sexually active Over the counter male erection pills Female libdo Clover pills Star buster male enhancement pills Erectile dysfunction treatment naturally New erectile dysfunction drugs Drug chat rooms Raising libido Coral erectile dysfunction Taking too much extenze Buy ed pills canada Erectile dysfunction titan Cause of causes Low libido wife never had any sex drive Pure romance sexual health matters Best herbal sex pills Improving erection naturally Pills that make you hard How do u make ur dick bigger How to get your dick longer