Comgestionem?

Una de les particularitats de Can Basté és el seu model de gestió, que anomenem gestió cívica o ciutadana.

Aquesta gestió la fa TASC, Turó Acció SocioCultural, entitat de segon ordre i sense ànim de lucre.

Neix l’any 2004 i la seva missió principal es la de promocionar la cultura com a mitjà de transformació social, a partir de la seva vinculació al territori on es desenvolupa, per tal d’aconseguir la màxima participació social i ciutadana en la seva tasca.

Els socis fundadors son vuit entitats que treballen des de diferents àmbits i des de fa molts anys en el barri:

A.V.V Turó de la Peira

Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya

Associació cultural “El Casalet”

Taller Jove d’Informació Urbana

Club de Fútbol Sala Montsant

Secció Esportiva Santa Eulàlia (SESE)

Associació Lúdica Educativa “L’Espill”

Centro Cultural Deportivo Turó de la Peira

TASC, una associació que ha sorgit i s’ha desenvolupat arrel de l’acció ciutadana en clau associativa i que partint de la seva experiència individual i del seu coneixement del barri, vol posar en comú aquesta, per tal de desenvolupar accions socials i culturals amb la participació activa dels diferents agents.

El seu funcionament intern es regeix d’acord amb els criteris de transparència, participació i democràcia interna, sota els valors continguts al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona:

Absència total d’ànim de lucre.

Voluntat de foment de la participació interna.

La confiança com a base de la relació entre els membres de l’associació i del funcionament democràtic.

Transparència econòmica.

Gestió respectuosa dels recursos humans de que disposa l’entitat. Sostenibilitat i viabilitat del projecte gestionat per l’entitat.

Congruència de les activitats i de les informacions.

Relacions solidàries amb altres associacions.

Relacions autònomes amb les administracions públiques.

Al llarg d’aquests 17 anys de funcionament de l’entitat i de la gestió del projecte, TASC ha participat de manera activa en diferents xarxes d’entitats del barri, del districte i de la ciutat, com a agent impulsor d’activitats i de processos participatius.

Coordinadora de la Festa Major del Turó de la Peira

Xarxa de suport Turó de la Peira-Can Peguera

XIC. Xarxa d’intercanvi de Coneixements de Can Basté

Xarxa Nou Barris Acull

Coordinadora d’Entitats de Gestió Ciutadana de Nou Barris

Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona.

És una associació oberta a la participació, és per això que si voleu posar-vos en contacte o realitzar cap suggeriment ho podeu fer a través del correu electrònic: tasc@canbaste.com