BASES 16è FÒRUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ 2020

CONVOCATÒRIA FOTOGRÀFICA
Del 24 al 28 de novembre de 2020 // CAN BASTÉ

El 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté atorgarà dues beques de 2.000 € cadascuna per a la producció de projectes expositius fotogràfics. Un cop feta una selecció inicial entre els treballs presentats, els creadors/es hauran de defensar les seves propostes durant els dies del Fòrum davant d’un jurat professional. Aquests projectes guanyadors seran exposats de manera individual a la Sala Cava.

OBJECTIU
Descobrir, reconèixer i promoure novells creadors/es que utilitzen la fotografia com a mitjà expressiu.

PARTICIPANTS
Fotògrafs i fotògrafes o col·lectius fotogràfics.

TEMÀTICA
Lliure.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES
El projecte a presentar podrà tenir en la seva versió definitiva qualsevol extensió, format i tècnica fotogràfica. Haurà de ser un projecte inèdit, no exposat anteriorment.

L’obra final s’exposarà a la Sala Cava de Can Basté.

DOSSIER
Cada dossier, en un format màxim de DIN A3, haurà d’incloure:

 •  Títol del projecte.
 •  Paràgraf que defineixi el projecte (50 paraules aprox.).
 •  Una reflexió teòrica escrita del projecte en un màxim d’un full.
 • Fase en què es troba el projecte. Terminis previstos de producció i realització.
 • Sèrie d’imatges representatives del projecte en paper fotogràfic.
 • Proposta de disseny expositiu per a la Sala Cava. Relació dels aspectes tècnics del projecte: formats, mida i materials utilitzats (vegeu plànol de la sala).
 • Qualsevol altre tipus de documentació que es consideri adient.
 • Nom, adreça, telèfon, adreça electrònica de l’autor/a o col·lectiu fotogràfic.

Memòria USB amb:

 • Una selecció de les imatges necessàries per a la presentació pública del projecte en cas de ser seleccionat.
 • El dossier en format digital.
 • Preprojecte o esbós de l’obra definitiva adaptada a la Sala Cava de Can Basté (vegeu plànol de la sala).
 • Cartell de presentació del projecte en format vertical (JPEG, RGB, 50 x 60 cm, 300 ppp). Aquest cartell dissenyat per l’autor/a es farà servir per a la mostra dels treballs seleccionats durant els dies del Fòrum.

ENTREGA DEL DOSSIER
Els dossiers es podran presentar des del 7 de setembre fins al 10 d’octubre de 2020 a les 20 h. S’adreçaran, personalment o per correu postal, a:
CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ – Passeig de Fabra i Puig, 274, 08031 Barcelona
La inscripció és gratuïta.

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
Del total de dossiers rebuts es realitzarà una selecció fins a un nombre màxim de 20 projectes. Els autors/es dels projectes seleccionats hauran de presentar-lo davant del jurat del Fòrum i el públic assistent. Cada autor/a disposarà de 15 minuts per explicar el seu projecte mitjançant la projecció de la presentació. S’haurà d’aportar, com a mínim, una obra en la versió definitiva.

El dia 26 d’octubre es publicarà un comunicat a la web de Can Basté amb les persones seleccionades.

La presentació dels projectes seleccionats es farà el divendres 27 de novembre en horari de tarda i el dissabte 28 de novembre en horari de matí.

El dissabte 28 de novembre de 18 a 20 h s’oferirà als projectes no seleccionats la possibilitat de participar en un visionament dels seus dossiers. És necessària la inscripció prèvia abans del 13 de novembre de 2020.

JURAT
El jurat estarà format per professionals del món de la fotografia de reconegut prestigi.

COMUNICACIÓ DEL RESULTAT
Es farà públic el mateix dissabte 28 de novembre a partir de les 20 h.

BECATS
Entre els projectes seleccionats el jurat concedirà dues beques de 2.000 € cadascuna. Els dos projectes becats seran exposats de forma individual a la Sala Cava de Can Basté durant el període 2021-2022.

Els autors/es dels dos projectes becats podran realitzar gratuïtament un dels cursos de l’Espai Fotogràfic durant l’any 2021, així com l’ús de l’autoservei.

DEVOLUCIÓ DELS DOSSIERS
Els dossiers es podran passar a recollir a partir del 14 de desembre de 2020, en horari d’obertura del Centre Cívic Can Basté, fins al 31 de gener de 2021. Els dossiers no recollits es destruiran a partir d’aquesta data.

NOTA: La participació en el Fòrum suposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de resoldre com cregui més convenient qualsevol situació no prevista en aquestes bases i d’utilitzar les imatges del projecte del Fòrum per a l’ús exclusiu de presentació i promoció de l’autor/a i del Fòrum.

 
     DESCARREGAR LES BASES                                           DESCARGAR LAS BASES 

Data d'inici

03 maig 2020
QR Code