COUNTRY

INSCRIPCIÓ PRIMAVERA 2020

La inscripció als tallers de PRIMAVERA 2020 queda posposada fins a nova data

DURADA DEL CURS

 9 sessions / 13.5 h

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Durant el primer taller s’afavoreix el coneixement dels passos bàsics, l’orientació espacial, la coordinació motora i el ritme.
S’adquireix el gust pel ball a través de l’automatisme de les coreografies ja assimilades i també a través de l’ús de diferents ritmes i música country (country clàssic, contradance, rumba, vals).

QUÈ CAL PORTAR

Roba còmoda

PROFESSORES

Mayte i Gisela

Horari del curs

Day 1

De 20:00 - a 21:30
Dijous 23 d'abril de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 30 d'abril de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 7 de maig de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 14 de maig de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 21 de maig de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 28 de maig de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 4 de juny de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 11 de juny de 2020
De 20:00 - a 21:30
Dijous 18 de juny de 2020

Data d'inici

23 abr. 2020

Horari

20:00 - 21:30

Preu

45.90 €

Més informació

Inscripció online

Dies de la setmana

Dijous
Can Basté

Ubicació

Can Basté

Organitzador

Centre cívic Can Basté
Telèfon
+34 934 20 66 51
Email
info@canbaste.com
Web
www.canbaste.com
Inscripció online
QR Code

Top penis enhancement Pheochromocytoma erectile dysfunction What is male low libido Pills for sexual enhancement Obese penis Bl male enhancement Trimix injection ingredients Erectile dysfunction ipp Testis erectile dysfunction Instinct male enhancement china How to get an erection fast naturally Dr cons Top10 male enhancement oroducts Does horny goat work How to get more sexually active Over the counter male erection pills Female libdo Clover pills Star buster male enhancement pills Erectile dysfunction treatment naturally New erectile dysfunction drugs Drug chat rooms Raising libido Coral erectile dysfunction Taking too much extenze Buy ed pills canada Erectile dysfunction titan Cause of causes Low libido wife never had any sex drive Pure romance sexual health matters Best herbal sex pills Improving erection naturally Pills that make you hard How do u make ur dick bigger How to get your dick longer