Quisom?

Can Basté forma part de la vida social i cultural del barri del Turó de la Peira, amb el desenvolupament d’activitats i accions que permetin convertir-se en motor dinàmic per tots els veïns i veïnes, entitats i col·lectius del territori. Treball de proximitat ampliat a un horitzó de ciutat, per la promoció d’una cultura lliure, potenciant la creació de futur i donant lloc a les inquietuds de l’associacionisme d’arrel.

• Contribuir al desenvolupament cultural de les persones i els col·lectius, promovent la seva participació en la gestió dels productes culturals i oferint espais de relació, producció i creació que permetin l’intercanvi i la generació de noves iniciatives.

• Fomentar la pràctica cultural activa, mitjançant una oferta de qualitat i accessible, que s’adreci tant al conjunt de ciutadans com a determinats col·lectius.

Promoure la participació dels diversos sectors de població, en la generació i dinamització d’activitats socioculturals.

• Consolidar el projecte singular del centre, la fotografia, a nivell de territori i de ciutat, tot promovent activitats específiques per mantenir els nivells de qualitat.

• Informar, orientar i assessorar a la xarxa associativa per tal d’apropar i optimitzar els recursos disponibles i la seva capacitat de generar iniciatives i dinàmiques enriquidores pel territori, tot col·laborant i donant suport tècnic i infrastructural.

Promoure la creació i la consolidació de noves iniciatives associatives formals i no formals, amb centres d’interès diversos.

A Can Basté som un equip de 6 professionals especialitzats en educació social, fotografia, programació, gestió, disseny i comunicació, i la part més important, un equip de 260 persones voluntàries que fan possible el desenvolupament de les activitats i que dissenyen gran part de la línia de programació del projecte, les persones voluntàries dels grups i entitats: el Grup d’història, Acció contra la violència domèstica, el Nostre espai, Ràdio RSK, la Rondalla, ACAF, Son de Mèxic, Grup de cinema, la XIC, l a Cebolla roja, Matissos i WWF. Amb qui mantenim una coordinació individual continuada, i coorganitzem activitats, que sempre són, gratuïtes i obertes al territori